iShop Enterprise

Chuyên cung cấp phần mềm quản lý, bán hàng, ERP, sàn thương mại điện tử...Thiết kế phần mềm theo yêu cầu.

"iShop-Giai phap quan ly" là một app giúp bạn quản lý thu/chi miễn phí cho cửa hàng/gia đình bạn.
Chúng tôi không giới hạn về thời gian cũng như lượng dữ liệu bạn sử dụng.Bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho các tính năng trên app.

Cách cài đặt trên iPhone/iPad

Bạn vào Apple Store, tìm kiếm app có tên "iShop-Giai phap quan ly" và tiến hành cài đặt.
Sau khi cài đặt xong bạn điền các thông tin:
-Domain công ty: https://app2.iShopErp.com
-Username/password : Tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký (Nếu chưa có tài khoản bạn click vào "Đăng ký").

Mặc định khi bạn đăng ký xong sẽ được cấp:
-02 đơn vị (Showroom). -01 mã nhân viên có Mã = Username của bạn. -01 khách hàng có Mã=username của bạn.

Các tính năng trên app bao gồm:

01. TTNCC: Chi trả tiền mua hàng cho người khác. Nên sử dụng tính năng này khi chi trả tiền cho một ai đó. Và bạn nên ghi chú rõ tên người nhận vào phần "Ghi chú"

02. Chuyển tiền: Dùng để chuyển tiền giữa 02 đơn vị (Showroom) của bạn. Nên sử dụng tính năng này khi bạn muốn quản lý số tiền ở 2 đơn vị riêng biệt của bạn.

03. Phiếu thu: Dùng để ghi lại các khoản thu của bạn. Ví dụ các khoản thu cho gia đình trong ngày, hoặc các khoản thu về từ nguồn thu khác.

04. Phiếu bán hàng: Dùng để lưu lại lịch sử bán hàng hoá cho cửa hàng/gia đình của bạn. Bạn vui lòng gửi danh sách tên hàng (Bao gồm Mã hàng, tên hàng) vào mail support, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tạo mã hàng.

05. Giá: Chúng tôi đang phát triển tính năng này, và sẽ thông báo tới bạn khi sẵn sàng.

Điều khoản hoạt động

Đây là app MIỄN PHÍ, bạn không phải trả bất kỳ loại phí nào cho việc vận hành/sử dụng app.
Vui lòng không sử dụng app này phục vụ cho các hoạt động bị cấm tại Việt Nam, hoặc nơi bạn đang ở.
Chúng tôi sẽ thông báo và tạm dừng Account của bạn khi phát hiện ra các vi phạm liên quan đến việc sử dụng app đã nêu ở trên.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khi cần.